REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W DOMKACH KREDKA
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w Domkach KREDKA. Dokonanie
rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
UMOWA NAJMU
2. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu domku KREDKA między: Domki KREDKA, ul. Ogrodowa 110,
84-140 Jastarnia, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
3. Umowa zawarta między Domki KREDKA, a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem miejsc noclegowych. Umowa nie obejmuje dojazdu,
wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 30% kaucji gwarancyjnej w terminie 24 godzin od telefonicznego bądź emailowego
dokonania rezerwacji. Brak tej formalności spowoduje anulację rezerwacji.
5. Kaucja gwarancyjna jest bezzwrotna.
UBEZPIECZENIE REZYGNACJA
6. W przypadku korzystania z Ubezpieczenia Elvia Rezygnacja warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 100% wartości pobytu w terminie
24 godzin od telefonicznego bądź emailowego dokonania rezerwacji.
7. Warunkiem skorzystania z Ubezpieczenia Rezygnacja jest podanie wszystkich danych potrzebnych do zawarcia umowy Ubezpieczenia.
8. Koszty zawarcia ubezpieczenia z firmą Elvia pokrywa firma Domki KREDKA.
9. Całkowita rezygnacja z pobytu dokonana przez e-mail w terminie:
10. Do 6 miesięcy przed zarezerwowanym terminem – uprawnia do 100% zwrotu wpłaty przez domki KREDKA
11. Do 5 miesięcy przez zarezerwowanym terminem – uprawnia do 70% zwrotu wpłaty przez domki KREDKA
12. Do 4 miesięcy przed zarezerwowanym terminem – uprawnia do 30% zwrotu wpłaty przez domki KREDKA
13. Do 3 miesięcy przed zarezerwowanym terminem – uprawnia do 10% zwrotu wpłaty przez domki KREDKA
14. Poniżej 3 miesięcy przed zarezerwowanym terminem – nie uprawnia do zwrotu wpłaty przez domki KREDKA.
PŁATNOŚCI
15. Do cen wynajmu domku należy doliczyć opłatę miejscową zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jastarnia.
16. Obowiązuje depozyt gotówkowy w wysokości 500 zł/domek, jako zabezpieczenie wobec ewentualnych zniszczeń podczas pobytu. Depozyt
jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli Klient lub osoby zameldowane nie wyrządzili szkód w domku lub na terenie obiektu.
17. Za wyrządzone szkody i wynikłe z tego skutki, takie jak konieczność wymiany wyposażenia oraz dodatkowe prace obsługi, Klient jest
zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce
przedstawiciela Domki KREDKA lub Domki KREDKA mogą skorzystać z wcześniej pobranej kwoty depozytu gotówkowego.
18. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą miejscową i depozytem należy uregulować w dniu przyjazdu (od należności odliczamy wcześniej
wpłaconą kaucję gwarancyjną).
19. Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez Klienta firma Domki KREDKA nie zwraca wpłaconych
środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest
zapłacić za całość rezerwacji.
WARUNKI NAJMU
Doba hotelowa i liczba osób
20. Doba najmu domku KREDKA rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
21. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji lub w karcie meldunkowej liczby osób korzystających z domku KREDKA, Domki KREDKA
zastrzegają sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za pobyt dodatkowych osób według obowiązującego cennika lub do natychmiastowego
zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
Cisza nocna i zakłócanie wypoczynku
22. Na terenie domków KREDKA obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00.
23. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, Domki KREDKA lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji,
Domki KREDKA mają prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.
24. Goście domków KREDKA nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom. Domki KREDKA zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia
Gościom pobytu w domku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu w przypadku, gdy Goście w sposób
znaczący naruszają spokój lub dobra sąsiadów, nie przestrzegają regulaminu domków KREDKA oraz powszechnie stosowanych norm
współżycia między ludźmi.
Parking
25. Na jeden domek przypada jedno bezpłatne miejsce parkingowe na parkingu znajdującym się na terenie domków KREDKA. Każde kolejne
miejsce postojowe w ramach jednego domku, możliwe jest po uzgodnieniu dostępności i uiszczeniu opłaty 40 zł/dobę. Parking jest parkingiem
niestrzeżonym, a Domki KREDKA nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
Wyposażenie
26. W przypadku zgubienia kluczy do domku Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
27. W domkach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Domków KREDKA lub osoby upoważnionej. Zabrania się wynoszenia mebli
wewnętrznych na zewnątrz domku. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł, doliczana do rachunku Gościa.
28. W domkach nkiem potwierdzenia

 

Regulamin rezerwacji:


W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu

udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się

z poniższym regulaminem.


1.Do podanej ceny za nocleg nie jest wliczona opłata miejscowa (taksa klimatyczna) w wysokości 2zł od osoby za każdy dzień pobytu.

Innych dodatkowych opłat nie ma.


2.Rezerwację uważa się za potwierdzoną po otrzymaniu zadatku w terminie do 24h  od godziny rezerwacji. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie  powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

 


3.Zmiany terminu rezerwacji muszą zostać zgłoszone min. miesiąc przed jego rozpoczęciem i będzie rozpatrzony pozytywnie w miarę wolnych terminów.


4.Kwota zadatku jest ustalana indywidualnie.

 

5. Doba liczona jest od godziny 14 (przyjazd) do godziny 10 (wymeldowanie).

WCZESNIEJSZE MELDOWANIE w sezonie to dodatkowe koszty /100zł.Prosimy zglaszac minimum dzien przed przyjazdem.

POZA OKRESEM WAKACJI GODZINA PRZYJAZDU ORAZ WYJAZDU DO UZGODNIENIA.


 

6.W przypadku rezygnacji z rezerwacji bądź zmiany terminu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, ale daje możliwości "odmieszkania" wpłaconej kwoty w okresie poza sezonem letnim.

8.Należność za cały zarezerwowany pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub skrocenia pobytu nie zwraca się jej różnicy


 

9. Dokonanie pełnej rezerwacji (wpłata zadatku) jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją w.w. regulaminu.

 

W świetle nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych  informujemy naszych potencjalnych gości,że każdy kontakt @, tel - z obiektem jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych gościa wyłącznie w celu wykonania usługi ,a co za tym idzie do kontaktu @ i tel. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W każdym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę.

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.